Internationale mediation


mediation echtscheiding

Lukt het u niet om samen afspraken te maken vanwege een verstoorde communicatie of een verschil van mening? Maar u bent wel bereid te proberen tot een oplossing te komen? Het Internationale Totaalpakket is voor u niet bruikbaar omdat u te veel discussiepunten of verschil van mening heeft?

In dat geval kan een los mediationtraject voor u uitkomst bieden. Een ervaren echtscheidingsmediator helpt u om tot een oplossing te komen. Daarbij houden wij rekening met uw internationale situatie.

Mediation gebeurt bij voorkeur met alle partijen aan tafel. In een internationale situatie is dit soms niet mogelijk. Het mediationtraject kan dan via een videomeeting worden doorlopen. U hoeft dan niet naar Nederland te komen.

Wij maken graag een afspraak met u om kennis te maken en te bekijken of een mediationtraject voor u zinvol kan zijn.

Wilt u meer weten over mediation en hoe wij u daar bij kunnen helpen? Neem contact met ons op. Bel of mail ons of start een chat met een van onze medewerkers.