Alimentatie laten berekenen

alimentatieberekening

Bij het Internationale Pluspakket dient u het samen eens te zijn over de hoogte van eventuele kinderalimentatie of partneralimentatie die in het convenant of ouderschapsplan wordt opgenomen.

Wij kunnen voor u de hoogte van uw alimentatie berekenen, indien u dit wenst. Bij een internationale echtscheiding is het niet mogelijk om een vast tarief te bieden voor deze alimentatieberekening. De berekening wordt uitgevoerd tegen een uurtarief ad €195,- inclusief BTW.

Een vast tarief is niet mogelijk vanwege de mogelijke complexiteit van een alimentatieberekening in een internationale situatie.

De alimentatieberekening wordt opgesteld conform de Trema-normen, rekening houdend met de aanwezige internationale factoren, en u ontvangt naast de berekening een uitgebreide toelichting.

Wilt u een alimentatieberekening laten uitvoeren?
Neem dan contact met ons op. Bel of mail ons gerust vrijblijvend. Of start een chat.