Bespreking in het Engels

echtscheiding-engels

Wilt u de bespreking met de advocaat liever in het Engels? Dit is mogelijk.
Bij onze internationale pakketten kan de bespreking in het Engels plaatsvinden.

Wel is het goed om te weten dat alle overige correspondentie en documenten in het Nederlands zijn opgesteld.

Een bespreking in het Engels is vooral nuttig wanneer u de Engelse taal beter beheerst dan de Nederlandse, en Nederlands juridisch vakjargon voor u ingewikkeld is.