Basispakket Internationale echtscheiding

basispakket-internationale-echtscheiding

1. Aanvraagformulier

U vult vrijblijvend online het aanvraagformulier in. Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging en een duidelijk stappenplan voor uw internationale echtscheiding. In het stappenplan staat welke documenten wij nodig hebben.

2. Identificatie

Tijdens een korte bespreking wordt uw identiteit geverifieerd. De identificatie kan via een videomeeting plaatsvinden of bij ons op kantoor.

3. Rechtbank

Wij dienen het verzoekschrift tot echtscheiding voor u in bij de rechtbank in Nederland en wikkelen de echtscheidingsprocedure voor u af bij de Rechtbank. U hoeft niet naar een zitting, en dus ook niet naar Nederland te komen.

4. Inschrijving gemeente

U tekent nog eenmaal voor akkoord (dat kunt u gewoon thuis doen) en vervolgens verzorgen wij de inschrijving van uw echtscheiding bij de gemeente in Nederland (uw huwelijksgemeente of de gemeente Den Haag). Na 5 tot 6 weken bent u gescheiden.

U betaalt €400,- all-in per persoon. BTW en griffierecht zijn inbegrepen. U dient alleen zelf een afschrift van uw huwelijksakte en de andere benodigde documenten op te vragen, zoals bewijs van nationaliteit en bewijs van uw adres in het buitenland. Er zijn geen verborgen kosten.

Heeft u vragen over het Internationale Basispakket? Bel of mail ons gerust. Of start een chat.

Bekijk het Internationale Pluspakket >>

Bekijk het Internationale Totaalpakket >>

Wat zijn de beperkingen van het Internationale Basispakket?
  • alleen voor eenvoudige situaties
  • geen bespreking en bekrachtiging van uw convenant
  • niet mogelijk als u minderjarige kinderen heeft
  • wel mogelijk als u een convenant van een mediator heeft

Bij het Internationale Basispakket ontvangt u van ons een stappenplan en ook het model-convenant met toelichting. Uw eventuele convenant wordt echter niet toegevoegd aan uw dossier, niet door ons beoordeeld en ook niet meegezonden naar de Rechtbank.

Heeft u minderjarige kinderen? Dan is het Internationale Basispakket niet mogelijk. Bij minderjarige kinderen is een ouderschapsplan verplicht (ook als uw kinderen in het buitenland wonen) en dit dient ook met het verzoekschrift te worden meegezonden aan de Rechtbank. Zonder bespreking van uw ouderschapsplan kunnen wij dit niet indienen bij de Rechtbank. Heeft u minderjarige kinderen? Kies dan voor ons Internationale Pluspakket met bespreking.

Nadelen Internationale Basispakket
  • geen advisering over uw afspraken
  • soms is een bekrachtigd convenant nodig voor bepaalde instanties
  • groter risico van vernietiging van een “eigen” convenant

Uw eventuele convenant wordt niet besproken met een advocaat en wij hebben geen enkele bemoeienis hebben met uw onderlinge afspraken en adviseren u daar ook niet over.

Daarnaast kunnen bepaalde instanties soms een door de rechter bekrachtigd convenant verlangen. Dit kan bijvoorbeeld een pensioenfonds zijn in verband met pensioenverevening, een woningbouwvereniging in verband met een urgentieaanvraag of een bank in verband met het overnemen van de hypothecaire lening van uw woning. Beoordeel ook of bepaalde instanties in het buitenland een convenant willen hebben. Ook kan het van belang zijn dat uw convenant de juiste bewoordingen bevat. Een onjuiste tekst kan tot problemen leiden, zoals bijvoorbeeld fiscale problemen bij de aftrek van hypotheekrente als u nog langere tijd samen eigenaar van de echtelijke woning wilt blijven.

Verder is het nog goed om te weten dat een echtscheidingsconvenant later eenvoudiger kan worden vernietigd als de inhoud niet is besproken met een deskundige. Als een van beide partijen na de scheiding de inhoud van het convenant wil aanvechten bij de rechter, dan kan de rechter rekening houden met het feit dat het convenant is getekend zonder deskundig advies vooraf.

Bij twijfel tussen de beide trajecten adviseren wij u niet te kiezen voor Basispakket. Daar is een echtscheidingsprocedure te belangrijk voor.

Heeft u nog vragen over dit traject? Neem contact met ons op. Bel of mail ons gerust. Of start een chat.